O seriji
Planet
Radovednih
pet

Dobrodošli na spletnem portalu Planet Radovednih pet!

Planet Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena medpredmetna usklajenost; to pomeni, da je gradivo za vsak predmet usklajeno z gradivom za vse preostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij, posledica tega pa je lažje učenje.

Kompleti Planet Radovednih pet za 4. razred

Kompleti Planet Radovednih pet za 5. razred

Oblikovno in vsebinsko prenovljena serija za 4. in 5. razred, Planet Radovednih pet, obsega prenovljeno tiskano gradivo, štirinajst novih kompletov in portal www.planet.radovednih-pet.si. Vsi prenovljeni učbeniki in samostojni delovni zvezki za 4. in 5. razred imajo novo prepoznavno naslovnico in posodobljeno vsebino. Že obstoječe odlike medpredmetno usklajene serije Radovednih pet smo pri prenovi gradiv za 4. razred nadgradili tudi s predlogi učiteljev uporabnikov na podlagi obsežne raziskave, njihovih želja in predlogov.

Preberite več o tiskanem gradivu Preberite več o interaktivnem gradivu