O seriji
Planet
Radovednih
pet

Dobrodošli na spletnem portalu Planet Radovednih pet!

Planet Radovednih pet je medpredmetno povezana učna serija, v kateri simpatični stripovski junaki spremljajo in spodbujajo učence med učenjem v šoli in doma. Odlikuje jo premišljena medpredmetna usklajenost; to pomeni, da je gradivo za vsak predmet usklajeno z gradivom za vse preostale predmete. To učencem omogoča lažje povezovanje in nadgrajevanje vsebinskega znanja z različnih področij, posledica tega pa je lažje učenje.

Kompleti Planet Radovednih pet za 4. razred

Kompleti Planet Radovednih pet za 5. razred

Oblikovno in vsebinsko prenovljena serija za 4. razred, Planet Radovednih pet, obsega prenovljeno tiskano gradivo, sedem novih kompletov in novi portal www.planet.radovednih-pet.si. Vsi prenovljeni učbeniki in samostojni delovni zvezki za 4. razred imajo novo prepoznavno naslovnico in posodobljeno vsebino. Že obstoječe odlike medpredmetno usklajene serije Radovednih pet smo pri prenovi gradiv za 4. razred nadgradili tudi s predlogi učiteljev uporabnikov na podlagi obsežne raziskave, njihovih želja in predlogov. Prenovljeno učno gradivo za 5. razred bo na voljo v šolskem letu 2023/24.

Preberite več o tiskanem gradivu Preberite več o interaktivnem gradivu
Tiskano
gradivo

Komplet tiskanega gradiva

Ključni sestavni del serije Planet Radovednih pet za 4. razred so kompleti tiskanega gradiva.
V njih so samostojni delovni zvezki za:

 • slovenščino (v dveh delih)
 • matematiko (v štirih delih)
 • družbo
 • naravoslovje in tehniko
 • glasbeno umetnost
 • in priročnik s praktičnim gradivom za izvedbo dejavnosti pri naravoslovju in tehniki.
zbirka gradiv

Kompleti tiskanega gradiva vsebujejo učbenike za:

 • slovenščino
 • matematiko
 • družbo
 • naravoslovje in tehniko
 • glasbeno umetnost
zbirka gradiv

Komplete tiskanega gradiva dopolnjujejo tudi didaktične priloge:

 • raziskovalni knjižici Voda in Preteklost, ob pomoči katerih učenci spoznavajo okolje, v katerem živijo, ter iščejo odgovore in rešitve za probleme, ki so pomembni za krajevno skupnost
 • dvostranski zemljevid Slovenije
 • beležka z vsebinskimi dodatki
 • gradivo za razvijanje bralne pismenosti
 • zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje matematike*
 • Z glavo na kolo, priročnik za pripravo na kolesarski izpit*
zbirka gradiv

* Brezplačne priloge so vključene v škatlo.

Preberite več o seriji
Preberite več o tiskanem gradivu
Interaktivno
gradivo

Bogato interaktivno gradivo

Pouk s serijo Planet Radovednih pet je temeljito podprt z interaktivnim gradivom.

Komplet interaktivnega gradiva obsega:

 • interaktivne samostojne delovne zvezke (v dveh oblikah)
 • interaktivne učbenike
 • interaktivno berilo

Interaktivno gradivo Planet Radovednih pet prinaša:

 • listalnik z orodji
 • napredna orodja za prilagajanje prikaza (temni način, dislektični font, povečan font, postavitev besedila v ospredje, tabla …)
 • LMS-statistika (učitelj lahko kreira razred in spremlja uspešnost reševanja) Učiteljev kotiček (nov način brskanja po gradivih prek iskalnika in filtriranja ter z možnostjo shranjevanja lastnih gradiv)
 • Učiteljev kotiček z dodatnimi gradivi
 • KlikTEST

Podpora učencem s posebnimi potrebami

 • Preklop iz malih v velike tiskane črke in obratno
 • Prilagoditev velikosti pisave
 • Preklop v font za dislektike
 • Avdioposnetki razlage snovi
zbirka gradiv

Za učenca, za učitelja, za učenje doma in v razredu

Interaktivno gradivo je namenjeno za uporabo v razredu in tudi za samostojno učenje doma.

Za vse naprave

Interaktivno gradivo deluje na računalnikih (v razredu priporočamo uporabo z interaktivno tablo; če ta ni na voljo, bo dovolj že projektor) in tabličnih računalnikih.

zbirka gradiv

Večina interaktivnega gradiva je objavljena v dveh oblikah – osnovni in napredni.

zbirka gradiv

V osnovni obliki je gradivo vsebinsko in oblikovno enako tiskanemu, dodano pa ima orodjarno, ki omogoča listanje po njem, prehod na prikaz dveh strani namesto ene in obrnjeno, pisanje in risanje po straneh, označevanje besed, vnašanje opomb, dodajanje spletnih povezav in povečevanje celih ali posameznih delov strani.

Gradivo v napredni obliki je oblikovano kot multimedijske interaktivne strani, obogatene z videoposnetki, animacijami, interaktivnimi nalogami in drugimi dodatki.

Gradivo ima vedno dostopno orodjarno, ki omogoča prilagoditev velikosti in načina pisave uporabo dislektičnega fonta, uporabo temnega in svetlega načina. V orodjarni se nahajajo tudi orodja za pisanje, orodje tabla za pripravo tabelske slike orodje zaznamki, ki omogoča shranjevanje posameznih vsebin ter orodje deli, ki omogoča deljenje povezave do določene vsebine. Položaj orodjarne je možno prestaviti na več mest ob robu ekrana.

UČENCI: Za aktivacijo dostopa do interaktivnega gradiva za eno šolsko leto (do 31. avgusta) potrebujete aktivacijsko kodo za učenca. Aktivacijska koda je del učenčevega kompleta Planet Radovednih pet in jo najdete na notranji strani škatle. Vsak posamezen samostojni delovni zvezek (ni v škatli, ni vakuumsko pakiran) prav tako vsebuje kodo za dostop do interaktivnega gradiva. Koda je navedena na notranji strani platnice samostojnega delovnega zvezka.

UČITELJI: Za aktivacijo dostopa do interaktivnega gradiva za eno šolsko leto (do 31. avgusta) na vstopni strani www.planet.radovednih-pet.si kliknite na gumb Prijava, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. Če na portal www.planet.radovednih-pet.si dostopate prvič, kliknite na povezavo Nimam še uporabniškega računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili svoj uporabniški račun ter lahko dostopali do gradiva.

Ste za učence izbrali komplet Planet Radovednih pet za 4. razred?
Če ste za učence izbrali enega izmed SEDMIH kompletov Planet Radovednih pet, vas na portalu www.planet.radovednih-pet.si čakajo:

 • gradiva za vse predmete iz kompleta Planet Radovednih pet v osnovni in napredni obliki,
 • učbeniki in/ali berilo v osnovni in napredni obliki.

Ste za učence izbrali samo posamezne samostojne delovne zvezke Planet Radovednih pet?
Če ste za učence izbrali posamezne samostojne delovne zvezke za izbrane predmete (ne kompleta), vas na portalu www.planet.radovednih-pet.si čakajo:

 • gradiva za izbrane predmete v osnovni in napredni obliki.

Imate za izbrane predmete učbenike in/ali berilo Planet Radovednih pet v učbeniškem skladu?
Če imate v skladu za izbrane predmete katerega izmed učbenikov in/ali berilo in učenci ne uporabljajo samostojnih delovnih zvezkov, vas na portalu www.planet.radovednih-pet.si čakata:

 • učbenik Planet Radovednih pet za izbrani predmet v osnovni obliki in berilo v osnovni ter napredni obliki.

Želite kupiti učiteljevo kodo za enoletni dostop do gradiva v osnovni in napredni obliki na www.planet.radovednih-pet.si?
Če niste izbrali kompleta ali posameznega samostojnega delovnega zvezka Planet Radovednih pet in bi za določene predmete v novem šolskem letu želeli imeti polni enoletni dostop do osnovne in napredne oblike gradiv, lahko na spletni strani nakup.rokus-klett.si kupite učiteljevo kodo, ki omogoča dostop za eno šolsko leto. Cena posamezne kode (za posamezen predmet) je 60 EUR (za vsako gradivo – učbenik, berilo, samostojni delovni zvezek – serije Radovednih pet za posamezen razred vam bomo priznali 10-odstotni popust; popusti se seštevajo).

V preizkusu brez prijave v rubriki Predstavitev si lahko ogledate primer poglavja iz interaktivnega gradiva serije Planet Radovednih pet za 4. razred. Preizkus ni časovno omejen in ne zahteva registracije ali prijave. Prav zato med njim niso na voljo orodja, ob pomoči katerih bi lahko v interaktivno gradivo vnašali opombe, pisali in risali po straneh, označevali besedilo ali ga kako drugače prilagodili svojim potrebam. Učiteljem omogočamo 30-dnevni brezplačni preizkus celotnega interaktivnega gradiva. Gradivo izberite na naslovu nakup.rokus-klett.si/planet-radovednih-pet.

Učenčev dostop je mogoč vsak dan od 12. ure do 8. ure zjutraj naslednjega dne (ob dnevih brez pouka pa ves dan). Dostop velja do konca šolskega leta oz. do 31. avgusta.

Preberite več o seriji
Preberite več o tiskanem gradivu